top of page

💥💥เนื้อหาประกอบด้วย💥💥
✊ Wrist & Hand Anatomy : มารู้จักส่วนประกอบของมือกัน
🤘 Upper Limb relation : ความเชื่อมโยงกับข้อศอก และไหล่
✋ 4 Common Injuries : รวมอาการบาดเจ็บยอดฮิตของข้อมือ
(Carpal tunnel syndrome,TFCC, De Quervian, Trigger Fingers)
👋 Treatment & Prevention : การรักษาและการป้องกัน ไม่ให้บาดเจ็บซ้ำ

.

สอบถามเพิ่มเติมและซื้อคอร์สได้ที่
Inbox Page : m.me/physioshowcase

Wrist and Hand Injury (2022)

฿1,000.00Price
 • สำหรับสาย #movementspecialist การที่ใช้ข้อมือตัวเองไม่ได้นั้นทำให้เราไม่สามารถใช้ในการรักษาได้เต็มที่ หรือไม่สามารถใช้ดึง พลัก หรือยก ได้ เรามักจะได้รับคำแนะนำให้พักการใช้ข้อมือ ซึ่งนั้นก็สามารถทำให้เราใช้ชีวิตและทำงานได้ยากขึ้นไปอีก 😫😫😫
  .
  👁จะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีความรู้พื้นฐานและวิธีจัดการกับข้อมือของเราเบื้องต้น ช่วยลดโอกาสการบาดเจ็บ เจ็บแล้วรู้ว่าต้องทำอย่างไร เพิ่มโอกาสในการหายได้ไวขึ้น เข้าใจอาการและการหลีกเลี่ยงท่าทางที่กระตุ้นอาการได้ตรงจุดมากขึ้น!

 • In this course you will recieve
  .
  📍A PDF Slide of the course
  📍A Link to pre-recorded video of teaching
  📍3 Extra clip :
  - Carpal Tunnel Syndrome
  - Trifibrocartilage complex

  - De Quervian's Tenosynovitis

bottom of page